legionella beheersmaatregelen/ keerkleppen

In de Nederlandse regelgeving is vastgelegd dat bepaalde locaties aan legionellapreventie moeten doen. Dit worden de prioritaire installaties genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld de drinkwaterinstallaties van zorginstellingen, hotels, zwembaden en sauna’s.

Alle eigenaren van drinkwaterinstallaties in Nederland zijn verplicht voor het leveren van veilig drinkwater aan de bezoekers. Om het drinkwater in zowel prioritaire als niet prioritaire installaties veilig te houden dienen er onderhoud en beheerswerkzaamheden uitgevoerd te worden.

Wij zijn in het bezit van de BRL6010 certificering en kunnen advies, controle en beheerswerkzaamheden voor u uit handen nemen.